Page

Novinky a aktuality

Prevádzkové informácie

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

Podrobnejšie informácie

Objednávka servisu

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

Objednávka servisu

Produktové novinky

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

Podrobnejšie informácie
Čítať ďalej: Page

PCsiete

Počítačové siete - realizácia správa

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s projektovaním, realizáciou, spravovaním a riadením počítačových sietí LAN, viacerí naši pracovníci vlastnia certifikáty pre návrh a implementáciu sietí.Pri technickej realizácii sa spoliehame na značkové sieťové komponenty firiem 3Com, Cisco, Allied Telesyn, Signamax, Solarix, TP-Link, Ubiquity ktoré sú zárukou bezproblémovej dlhoročnej prevádzky. Okrem klasického prepojenia UTP alebo FTP káblom, vieme zabezpečiť aj optické spoje, alebo bezdrôtové prepojenie pomocou Wi-Fi technológie.

Vo fáze návrhu a realizácie siete LAN Vám ponúkame tieto služby:

 • Analýza potrieb zákazníka (prostredie a vonkajšie vplyvy, zaťaženie, počet klientských staníc, stupeň zabezpečenia),
 • Analýza súčasnej siete, ak existuje,
 • Zhotovenie projektu a cenového rozpočtu,
 • Montáž a technická realizácia,
 • Inštalácia a konfigurácia serverového sieťového softwaru na platformách Novell, Microsoft, Unix,
 • Inštalácia a konfigurácia klientských staníc,
 • Testovanie a spustenie siete do ostrej prevádzky

Vo fáze riadenia prevádzky siete LAN Vám ponúkame tieto služby:

 • Riešenia bezpečnostných požiadaviek,
 • Optimalizácia výkonu siete,
 • Dohľad nad prevádzkou siete a riešenie konfliktov,
 • Podpora, konzultácie a poradenská činnosť
Čítať ďalej: PCsiete

Servis

Záručný servis

Záručný servis všetkých zariadení ktoré má naša firma v ponuke a to buď priamo alebo dodávateľským spôsobom t.j. ak u nás zakúpený výrobok nie je naše servisné stredisko oprávnené vykonávať v záručnej dobe nie je potrebné aby zákazník uplatňoval sám v nezávislom servisnom stredisku firmy, ale túto službu mu bezplatne zabezpečí naše technické oddelenie.

Pozáručný servis

Servisné úkony pre prevažnú časť výpočtovej techniky, notebookov, periférnych zariadení, projekčnej techniky sme  schopní vykonať vlastnými silami. Po bezplatnej diagnostike zariadenia  vypracujeme cenovú ponuku opravy a až po súhlase zákazníka vykonávame opravu.

Vyžiadať ponuku
Čítať ďalej: Servis

Poradenstvo (2)

Poradenstvo

Už nemusíte pred nákupom výpočtovej techniky študovať odbornú literatúru, ani hľadať v inzerátoch najvýhodnejšiu ponuku. Stačí, keď si premyslíte, čo má Váš informačný systém robiť. Ostatné za Vás vyriešime my.
BEZPLATNE navrhneme riešenie pre Váš informačný systém s čo najvýhodnejšou celkovou hodnotou vlastníctva (TCO). Najlacnejšie ešte vôbec nemusí byť najvýhodnejšie. Poradíme Vám v neprehľadnej ponuke produktov a riešení na trhu informačných technológií. To všetko v závislosti od Vašich požiadaviek, potrieb a možností. 

Bude pre nás cťou ak nás oslovíte so svojou požiadavkou.

Čítať ďalej: Poradenstvo (2)

Zabezpecovacia technika

Kamerové sysrémy a zabezpečovacia technika

Vrámci našej činnosti dokážeme pre našich zákazníkov realizovať dodávky (sme držiteľmi licencie):

Kamerové systémy

Kamerové systémy označované aj CCTV umožňujú snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz (prípadne zvuk) zo sledovaného priestoru. Monitorovať aktuálnu situáciu a poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípadeneočákavanej udalosti. Samozrejmosťou našej ponuky su návrhy, technická podpora a zaškolenie.

Zabezpečovacie systémy

Pri výbere zabezpečovacieho systému (EZS) je treba predovšetkým vychádzať z toho, že systém EZS má za úlohu chrániť Váš  majetok v rádovo vyšších hodnotách. Preto musíte mať istotu, že na Váš systém EZS sa môžete spoľahnúť.  Treba však podotknúť že tieto systémy môžu montovať len firmy vlastniace licenciu na poskytovanie. Systém EZS sa navrhuje na základe obhliadky objektu, zváženia rizika a podmienok poisťovní. Skladá sa z rôznych komponentov, a to: ústredňa, ovládací panel, infrapasívne pohybové snímače, snímače na detekciu rozbitia skla, otrasové, mikrovlnné, PANIC a rôzne iné. Výstupné zariadenia možu byť rôzne sirény, pagery, telefónne volače, GSM komunikátory alebo komunikátory na prenos informácií na SRP stredisko registrovaniapoplachov SBS služby alebo polície.

Požiarná signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru, samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah. EPS má charakter pomocného zariadenia, ktoré je jedným z prostriedkov protipožiarneho istenia objektu.

Prístupové a dochádzkové systémy

Prístupové systémy slúžia na riadenie prístupu osôb do objektov podľa prístupových práv. Identifikácia prebieha buď pomocou zadania kódu na kontaktnej klávesnici alebo kontaktnými či bezkontaktným identifikačnými médiami. Média majú rôzne prevedenie; môžu to byť kľúčenky s identifikačným čipom, proximitné karty, prívesky, náramky a pod. Špeciálnou skupinou prístupových systémov sú také, ktoré rozoznávajú užívateľov podľa vopred vloženého biometrického údaja (napr. odtlačku prsta). Srdcom prístupových systémov sú teda klávesnice alebo čítačky, ktoré sú schopné pracovať buď samostatne alebo v sieti. U inteligentných prístupových systémov umožňuje definovať prístupové práva riadiaci softvér. Dodatkovými funkciami prístupových systémov sú: záznam prístupov, prepojenie na zabezpečovaciu ústredňu, vytváranie užívateľských časových zón, zádávanie mien užívateľov, záloha a export údajov a pod. Do tejto skupiny produktov tiež patria audio a videovrátniky, ktoré umožňujú audiovizuálnu komunikáciu osoby, ktorá si vyžaduje prístup s osobou, ktorá ho má prideliť a systémy na kontrolu obchôdzky strážnikov.

Čítať ďalej: Zabezpecovacia technika