Záručný servis

Záručný servis všetkých zariadení ktoré má naša firma v ponuke a to buď priamo alebo dodávateľským spôsobom t.j. ak u nás zakúpený výrobok nie je naše servisné stredisko oprávnené vykonávať v záručnej dobe nie je potrebné aby zákazník uplatňoval sám v nezávislom servisnom stredisku firmy, ale túto službu mu bezplatne zabezpečí naše technické oddelenie.

Pozáručný servis

Servisné úkony pre prevažnú časť výpočtovej techniky, notebookov, periférnych zariadení, projekčnej techniky sme  schopní vykonať vlastnými silami. Po bezplatnej diagnostike zariadenia  vypracujeme cenovú ponuku opravy a až po súhlase zákazníka vykonávame opravu.

Cenník servisných výkonov Objednať servis Test sevis