Kamerové systémy a zabezpečovacia technika

Vrámci našej činnosti dokážeme pre našich zákazníkov realizovať dodávky (sme držiteľmi licencie):

Kamerové systémy

Kamerové systémy označované aj CCTV umožňujú snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz (prípadne zvuk) zo sledovaného priestoru. Monitorovať aktuálnu situáciu a poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípadeneočákavanej udalosti. Samozrejmosťou našej ponuky su návrhy, technická podpora a zaškolenie.

Zabezpečovacie systémy

Pri výbere zabezpečovacieho systému (EZS) je treba predovšetkým vychádzať z toho, že systém EZS má za úlohu chrániť Váš  majetok v rádovo vyšších hodnotách. Preto musíte mať istotu, že na Váš systém EZS sa môžete spoľahnúť.  Treba však podotknúť že tieto systémy môžu montovať len firmy vlastniace licenciu na poskytovanie. Systém EZS sa navrhuje na základe obhliadky objektu, zváženia rizika a podmienok poisťovní. Skladá sa z rôznych komponentov, a to: ústredňa, ovládací panel, infrapasívne pohybové snímače, snímače na detekciu rozbitia skla, otrasové, mikrovlnné, PANIC a rôzne iné. Výstupné zariadenia možu byť rôzne sirény, pagery, telefónne volače, GSM komunikátory alebo komunikátory na prenos informácií na SRP stredisko registrovaniapoplachov SBS služby alebo polície.

Požiarná signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru, samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah. EPS má charakter pomocného zariadenia, ktoré je jedným z prostriedkov protipožiarneho istenia objektu.

Prístupové a dochádzkové systémy

Prístupové systémy slúžia na riadenie prístupu osôb do objektov podľa prístupových práv. Identifikácia prebieha buď pomocou zadania kódu na kontaktnej klávesnici alebo kontaktnými či bezkontaktným identifikačnými médiami. Média majú rôzne prevedenie; môžu to byť kľúčenky s identifikačným čipom, proximitné karty, prívesky, náramky a pod. Špeciálnou skupinou prístupových systémov sú také, ktoré rozoznávajú užívateľov podľa vopred vloženého biometrického údaja (napr. odtlačku prsta). Srdcom prístupových systémov sú teda klávesnice alebo čítačky, ktoré sú schopné pracovať buď samostatne alebo v sieti. U inteligentných prístupových systémov umožňuje definovať prístupové práva riadiaci softvér. Dodatkovými funkciami prístupových systémov sú: záznam prístupov, prepojenie na zabezpečovaciu ústredňu, vytváranie užívateľských časových zón, zádávanie mien užívateľov, záloha a export údajov a pod. Do tejto skupiny produktov tiež patria audio a videovrátniky, ktoré umožňujú audiovizuálnu komunikáciu osoby, ktorá si vyžaduje prístup s osobou, ktorá ho má prideliť a systémy na kontrolu obchôdzky strážnikov.

Vyžiadať ponuku