Kontakt

Rumunská 11,
040 01 Košice

tel: 055 - 62 508 86
67 70 430
72 888 00
fax: 055 - 72 888 10

e-mail: abcomke@abcomke.sk

Otváracia doba:
Po-Pi: 08:30 - 17:00

Poradenstvo

     Už nemusíte pred nákupom výpočtovej techniky študovať odbornú literatúru, ani hľadať v inzerátoch najvýhodnejšiu ponuku. Stačí, keď si premyslíte, čo má Váš informačný systém robiť. Ostatné za Vás vyriešime my.
     BEZPLATNE navrhneme riešenie pre Váš informačný systém s čo najvýhodnejšou celkovou hodnotou vlastníctva (TCO). Najlacnejšie ešte vôbec nemusí byť najvýhodnejšie. Poradíme Vám v neprehľadnej ponuke produktov a riešení na trhu informačných technológií. To všetko v závislosti od Vašich požiadaviek, potrieb a možností. 

Riadime sa mottom:
"Sme radi ak nás oslovite a požiadate o ponuku. Netrváme na tom, že musíme byť Vašim dodávateľom, ale radi to skúsime"

Záručný a pozáručný servis

      Záručný servis všetkých zariadení ktoré má naša firma v ponuke a to buď priamo alebo dodávateľským spôsobom t.j. ak u nás zakúpený výrobok nie je naše servisné stredisko oprávnené vykonávať v záručnej dobe nie je potrebné aby zákazník uplatňoval sám v nezávislom servisnom stredisku firmy, ale túto službu mu bezplatne zabezpečí naše technické oddelenie.

Služby pre firmy a jednotlivcov formou servisných zmlúv

      S výpočtovou a kancelárskou technikou, tak ako s každou inou technikou možu z času na čas nastať ťažkosti. Ak vo vašej spoločnosti nemáte stáleho IT managera, krorý by tieti problémy riešil a zvládal, máme pre Vás konkrétne riešenie - Správcovstvo - zmluvný servis výpočtovej techniky. Sme schopní pre Vás zaistiť široké spektrum služieb v závislosti na tom, čo presne vyhovuje Vašim potrebám. Pri zvažovaní uzavretia zmluvného servisu by ste mali mať na pamäti jeho nasledujúce výhody: 

úspora nákladov - máte možnosť vylúčiť alebo zredukovať náklady, súvisiace so zamestnávaním odborníka (-ov) na informačný systém (mzdy, odvody, réžia), ktoré sú fixné, hoci Vaše potreby sú variabilné,
dostupnosť technického pracovníka a technickej podpory aj 24 hodín denne (podľa typu zmluvy) - keďže v našej firme je zamestnaných niekoľko technikov výpadky spôsobené nemocou, dovolenkou a pod. nepripadajú do úvahy,
pravidelné prehliadky -  spojené s profilaktikou, odstraňovaním závad, upozornením na možné problémy, pracovníkmi, pre ktorých je táto činnosť každodennou profesiou už viac rokov, každý deň získavajú nové skúsenosti, ktoré zúžitkujú aj vo Váš prospech,
bezplatný hot-line - mnohé problémy je možné vyriešiť telefonickým poradenstvom, je to rýchly a efektívny spôsob, túto službu poskytujeme našim zmluvným partnerom zdarma,
servisné zásahy so skrátenou dobou odozvy a dobou reakcie podľa dohody,  
zálohovanie a ošetrovanie programového vybavenia bez nutnosti vlastniť zálohovacie mechaniky, 
dodávky spotrebného materiálu,
obnovenie činnosti v dohodnutom termíne resp. poskytnutie náhradného zariadenia,
poradenstvo a konzultácie - naši pracovníci Vám sami odporučia ako zvýšiť efektívnosť Vášho systému alebo Vám poskytnú odborné konzultácie k Vašim otázkam týkajúcich sa informačných a komunikačných systémov,
zľavy na dodávku nových zariadení resp. možnosť odkúpenia starých zariadení, 
zľavy až do výšky 50% pri servisných zásahoch mimo rozsah servisnej zmluvy,
poznanie Vášho prostredia - skutočnosť, že poznáme Váš informačný systém a Vaše pracovné postupy a zvyklosti, umožňuje vykonať potrebný zásah oveľa rýchlejšie,
služby šité na mieru - predmet zmluvy je dohodnutý s partnerom vždy tak, aby zodpovedal konkrétnemu prostrediu partnera a jeho špecifickým požiadavkám.


webdesign & software © 2005 - www.bart.sk