Kontakt

Rumunská 11,
040 01 Košice

tel: 055 - 62 508 86
67 70 430
72 888 00
fax: 055 - 72 888 10

e-mail: abcomke@abcomke.sk

Otváracia doba:
Po-Pi: 08:30 - 17:00

Zabezpečovacia technika
      Pri výbere systému EZS je treba predovšetkým vychádzať z toho, že systém EZS má za úlohu chrániť Váš  majetok v rádovo vyšších hodnotách. Preto musíte mať istotu, že na Váš systém EZS sa môžete spoľahnúť.  Treba však podotknúť že tieto systémy môžu montovať len firmy vlastniace licenciu na poskytovanie. Systém EZS ... viac informácií
Požiarná signalizácia
Elektrická požiarna signalizácia (EPS) slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru, samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah. ... viac informácií
Prístupové a dochádzkové systémy
Prístupové systémy slúžia na riadenie prístupu osôb do objektov podľa prístupových práv. viac informácií
Kamerové systémy
..umožňujú snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz (príp. aj zvuk) zo sledovaného priestoru, monitorovať aktuálnu situáciu a poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti. viac informácií

webdesign & software © 2005 - www.bart.sk