Služby pre firmy a jednotlivcov formou servisných zmlúv

S výpočtovou a kancelárskou technikou, tak ako s každou inou technikou možu z času na čas nastať ťažkosti. Ak vo vašej spoločnosti nemáte stáleho IT managera, krorý by tieti problémy riešil a zvládal, máme pre Vás konkrétne riešenie - Správcovstvo - zmluvný servis výpočtovej techniky. Sme schopní pre Vás zaistiť široké spektrum služieb v závislosti na tom, čo presne vyhovuje Vašim potrebám. Pri zvažovaní uzavretia zmluvného servisu by ste mali mať na pamäti jeho nasledujúce výhody: 

úspora nákladov - máte možnosť vylúčiť alebo zredukovať náklady, súvisiace so zamestnávaním odborníka (-ov) na informačný systém (mzdy, odvody, réžia), ktoré sú fixné, hoci Vaše potreby sú variabilné,
dostupnosť technického pracovníka a technickej podpory aj 24 hodín denne (podľa typu zmluvy) - keďže v našej firme je zamestnaných niekoľko technikov výpadky spôsobené nemocou, dovolenkou a pod. nepripadajú do úvahy,
pravidelné prehliadky -  spojené s profilaktikou, odstraňovaním závad, upozornením na možné problémy, pracovníkmi, pre ktorých je táto činnosť každodennou profesiou už viac rokov, každý deň získavajú nové skúsenosti, ktoré zúžitkujú aj vo Váš prospech,
bezplatný hot-line - mnohé problémy je možné vyriešiť telefonickým poradenstvom, je to rýchly a efektívny spôsob, túto službu poskytujeme našim zmluvným partnerom zdarma,
servisné zásahy so skrátenou dobou odozvy a dobou reakcie podľa dohody,  
zálohovanie a ošetrovanie programového vybavenia bez nutnosti vlastniť zálohovacie mechaniky, 
dodávky spotrebného materiálu
obnovenie činnosti v dohodnutom termíne resp. poskytnutie náhradného zariadenia,
poradenstvo a konzultácie - naši pracovníci Vám sami odporučia ako zvýšiť efektívnosť Vášho systému alebo Vám poskytnú odborné konzultácie k Vašim otázkam týkajúcich sa informačných a komunikačných systémov,
zľavy na dodávku nových zariadení resp. možnosť odkúpenia starých zariadení, 
zľavy až do výšky 50% pri servisných zásahoch mimo rozsah servisnej zmluvy,
poznanie Vášho prostredia - skutočnosť, že poznáme Váš informačný systém a Vaše pracovné postupy a zvyklosti, umožňuje vykonať potrebný zásah oveľa rýchlejšie,
služby šité na mieru - predmet zmluvy je dohodnutý s partnerom vždy tak, aby zodpovedal konkrétnemu prostrediu partnera a jeho špecifickým požiadavkám.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com